Ôîňŕýíöűęë˙ďýäű˙ "Íŕřű ęŕńüö¸ëű" - Iwieniec

Iwieniec...

Fotoencyklopedia "Nasze kościoły"

tłumaczenie na język polski
z wersji białoruskojęzycznej

Iwieniec


Kościół św. Michała Archanioła (Biały kościół) i klasztor Franciszkanów

Styl: Wileński barok
Lata budowy: 1741-49

Zbudowany z fundacji właściciela miasteczka Jana Sołłohuba przez architekta Jana Krzysztofa Glaubitza (?). Jan Sołłohub był ministrem Wielkiego Księstwa Litewskiego - do  1746 r.  Podskarbim Wielkiego Księstwa, od 1746 do śmierci w 1748 roku - wojewodą brzeskim. Klasztor został zamknięty przez władze carskie w 1832 roku, istniał od 1702 r. Oba iwienieckie kościoły (parafialny św. Trójcy i i po-franciszkański św. Michała) oraz drewniana kaplica na cmentarzu zostały zamknięte dekretem ministra spraw wewnętrznych Timaszewa z 28 listopada 1868 r., z powodu "skarg prawosławnego i unickiego duchowieństwa z powodu masowego przechodzenia unitów na katolicyzm", w latach 1880-1885 kościoły Iwieńca przerobione zostały na cerkwie.

Materiał przygotowany został na podstawie wydanej w 1909 roku historii budowy kościoła św. Aleksego w Iwieńcu

http://www.iwieniec.eu/zarys/index.html

-----

19 czerwca 1943 r. w Iwieńcu wybuchło powstanie przeciw hitlerowskim okupantom. W czasie powstania i zawładnięcia miasteczkiem, Armia Krajowa, a dokładnie oddział Kaspra Miłaszewskiego wziął w niewolę 300 białoruskich policjantów. W tej liczbie było wielu żołnierzy z akowskiej konspiracji, na czele z komendantem  Stefanem Poznańskim (pseudonim "Szary") na czele, co ułatwiło zawładnięcie posterunkami policji. Ale, pozamiejscowi policjanci, a dokładniej policjanci z "grupy połockiej" (z grupy "zatwardziałych nacjonalistów") nie poddali się, bo mieli na sobie ciężar zbrodni wojennych i na litość liczyć po prostu nie mogli. Dlatego grupa 200 ludzi razem z Niemcami do ostatka próbowała utrzymać się w murowanych bunkrach koszar, ale została tak samo rozgromiona (bunkier został oblany benzyną i podpalony).
W odpowiedzi na to w celu zniszczenia partyzantów w Puszczy Nalibockiej faszyści zorganizowali szeroko zakrojoną karną operację "Herman", podczas której byli zamordowani kapłani z wiosek Kamień, Derewna (szczegółowo na stronie wsi Pierszaje rejonu Wołożyńskiego). Symboliczne jest, że sygnałem do początku Powstania był dźwięk dzwonów kościoła św. Michała.

 

Prezentacja foto-encyklopedii "Nasze kościoły", zorganizowana przez Marszałka Ligi Monarchicznej WKL
Pana Aleksandra Jana Stralcowa-Krywackiego w kościele św. Michała.

 

Kościół św. Aleksego Wyznawcy (Czerwony Kościół)

"i uosobił w projekcie iwienieckiego Czerwonego Kościoła"...

Styl: Neogotyk
Lata budowy: 1905-07

Zbudowany z fundacji Edwarda i Elżbiety Kowerskich. Zgodę na budowę kościoła generał Kowerski  (członek Komitetu Naukowego Sztabu Generalnego Rosji) otrzymał wraz z żoną Elżbietą (z miejscowego rodu Plewako, z Moskalewszczyzny) bezpośrednio od cara Mikołaja II. 

Według http://www.iwieniec.eu/zarys/index.html

---

Inżynier Michał Hattowski, któremu była powierzona restauracja w 1903 r. wileńskiego kościoła św. Anny, wiele zapożyczył z architektury perły gotyku 14. stulecia i uosobił w projekcie iwienieckiego Czerwonego Kościoła.

Iwieniec- kosciol

 

Pomnik rodziców Elżbiety z Plewaków Kowerskiej.

"Żywot swój spędzili w ciężkiej pracy,
wspierając jednak biedniejszych"

 

Krzyż "Straży Mogił Polskich" niedaleko od kościoła. Postawiony został ku czci żołnierzy Armii Krajowej, a także ku pamięci poległych cywilnych mieszkańców miasteczka, którzy zostali zamordowani w latach 1942-1945.

Cześć ich pamięci ...

Czesc ich pamienci!

Kaplica przy dworze Plewaków. Rok budowy: XIX — początek XX wieku.

Odnowiona kaplica została poświecona podczas Jarmarku Iwienieckiego 16 października 2010 roku.

www.hramy.com